01-01-2024 | 00:00 | 000. De beste wensen voor 2024!

De allerbeste voor iedereen voor 2024! Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met een historisch laag aantal uitrukken. Vorig jaar ging met 92 uitrukken de boeken in. Voor de bewoners en bezoekers van ons verzorgingsgebied is dit natuurlijk goed, het is dan toch best een veilig jaar geweest. We gaan zien wat het nieuwe jaar ons zal brengen!