Zoeken

Over ons

Kazerne in beeld

Over brandweer Asten Afdrukken E-mail

Gemeente

Het verzorgingsgebied omvat het grondgebied van de gemeente Asten, zijnde de kernen Asten, Heusden en Ommel. De totale oppervlakte bedraagt 7.134 ha . Indien nodig wordt ondersteuning verleend aan andere korpsen in de regio. Verder is Asten verantwoordelijk voor de bestrijding van branden en ongevallen van een aanzienlijk stuk van de A67, namelijk van Sevenum tot Geldrop.  

Het aantal inwoners per kern is: Asten 13.070 
Heusden 2.449
Ommel 1.125
totaal 16.734
(cijfers zijn van augustus 2020)

Korps

Brandweer Asten, Floralaan 20, 5721 CV, Asten. Tel. 040-2203265 (let op: kazerne niet altijd bezet).

Het vrijwilligerskorps bestaat uit een kleine 30 personen. Aan het hoofd staat een teamleider. Deze wordt ondersteund door een vrijwillig posthoofd. Zij voeren overleg met het kader, waarin de bevelvoerders (leidinggevende van 1 tankautospuit) zitting hebben. Elke dinsdagavond wordt er door de Astense brandweer geoefend. Dit betreft zowel praktische als theoretische oefeningen

Het korps brandweer Asten beschikt over een zes voertuigen: 1 tankautospuit (22-1041), 1 hulpverleningsvoertuig (22-1071), 1 verbindings-commandowagen (22-5692), 1 dienstvoertuig (22-1001), 1 dienstbus (22-1081) en een jeugdbrandweervoertuig.

TS 1041              HV 1071                 VC-2 5692               OvD/DA 1091           PM 1081

TS = tankautospuit - HV = hulpverleningsvoertuig - VC-2 = verbindingscommandowagen - OvD/DA = officier van dienst/dienstauto - PM = personeel-materiaalwagen

Geschiedenis

Op 30 december 1731 komt er een besluit van de “Hoogmogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden” tot stand, waarin bepaald wordt, dat de dorpsbesturen een brandreglement dienen op te stellen. 
Op 30 oktober 1732 wordt het in brandreglement in Asten van kracht. Vervolgens verschijnt er op 15 augustus 1755 weer een “Orde en Reglement ter voorkominge en blussinge van Brant”. Daarbij komen allerlei aanvullingen en strenger toezicht bij de uitoefening daarvan.

Geschiedenis van het korps

In 1763 zijn negen Astenaren voldoende voor het “bestieren” van de brandspuit. Vanaf 1879 kun je de Astense brandweerlieden herkennen aan een speciale buikband. Onderling spraken ze af dat het één liter bier kost als iemand z'n buikband bij een brand zou vergeten. Ook als iemand zijn handspuit niet bij zich had. Kwam je een kwartier te laat, dan koste dat twee liter bier. Kwam je helemaal niet opdagen, dan koste dat vier liter bier. Brand blussen maakt dorstig!!! 

In 1928 is de gemeenteraad van mening dat de brandweer gereorganiseerd moet worden. Elke dorpskern beschikte over een eigen brandweer. Het was beter om er één korps van te maken. In de praktijk viel dit echter moeilijk te verwezenlijken. Wel gingen de functionerende Astense brandmeesters over tot de oprichting van de “vrijwillige brandweer”. 

Dit gebeurde op 31 oktober 1931. De dorpskern telde toen 21 leden, Ommel 7 leden en Heusden 10 leden. Geüniformeerd waren ze toen nog niet. Men had enkel een petje.  

Tijdens een vergadering op 14 mei 1938 vraagt de dorpskern zich af wat men moet doen met de leden van Ommel-Heusden. Enkele maanden later hakken B en W de knoop door. Twaalf leden uit Ommel en Heusden krijgen ontslag. Voor Heusden worden nog maar drie leden gehandhaafd. De korpssterkte komt weer op het niveau van honderd jaar terug. De leden worden wel geüniformeerd; leren broek, jas en laarzen. 

Na het van kracht worden van de Brandweerwet 1952 is de korpssterkte weer geruime tijd punt van discussie. De gemeente neemt in de Organisatie- en Beheersverordening van de brandweer een aantal van 20 brandweerlieden op. De provincie is van mening dat dit er 36 moeten zijn. Het aanwezige brandweermateriaal vereist dit.  

Het Fordje 
In mei 1937 rijpt bij de gemeenteraad van Asten het plan een autobrandspuit aan te kopen. 

De firma Kronenburg uit Culemborg stuurt 5 juni een offerte. B en W besluit 30 juni tot aankoop. Op 20 december wordt de automobielbrandspuit afgeleverd. 

Die doet jarenlang in stilte z'n plicht. In 1944 trekken de Duitsers zich in grote haast terug. Alle mogelijke voertuigen worden in beslag genomen. In september pikt men ook de autospuit in als transportmiddel. In Venlo komen enkele Duitsers met stukken aan de Astense spuit bij de brandweerkazerne in Venlo. Ze hebben ontzettende haast. De reparatie kost enige tijd. Daar kunnen de Duitsers niet op wachten. Ze laten de wagen daar achter. 

Het Fordje wordt door de Venlose brandweer opgeknapt en bij blussingswerkzaamheden ingezet. 

In april 1945 krijgt de Astense brandweer de beschikking over een legerauto met motorspuit. De bedoeling van de installatie van de auto is hulpverlening bij eventuele grote branden in de noordelijke provincies. Deze bevinden zich dan nog in oorlogssituatie. Na een paar oefeningen blijkt het prima materiaal te zijn. 


Op 21 augustus 1947 wordt door de Venlose brandweer assistentie verleend bij een grote brand in Heusden. Dan komt men er achter dat dit het Fordje is van de Astense brandweer. Na een eindeloze briefwisseling duurt het nog tot september 1952 voordat het Fordje weer bij de Astense brandweer is. Onlangs is het Fordje door de Astense brandweer volledig gerestaureerd. Het is nu het pronkstuk in de nieuwe kazerne.

De kazerne

Na de aanschaffing van groter materieel, zoals een autospuit, is het natuurlijk noodzakelijk hiervoor een onderkomen te hebben. De brandspuithuisjes dienden enkel voor de stalling van het materieel en materiaal. Ze kenden geen ruimte voor de brandweerlui in tegenstelling tot de huidige kazerne. 

In 1763 staat er een brandspuithuisje midden in het dorp. Daarin staan de spuit, emmers, haken, ladders en zeilen. Later komen er op verschillende plaatsen in het dorp zulke huisjes. 

Het eerste Astense raadhuis, dat in september 1801 in gebruik genomen wordt, kent op de begane grond een brandspuitvertrek. Dit is groot genoeg om de aanwezige brandblusmiddelen op te bergen. Opzij zijn twee aparte ingangen. Eén voor het boter- of waaghuis en één voor de brandspuit. 

De technische vooruitgang dringt gaandeweg ook te Asten steeds verder door. In 1861 levert de Rotterdams firma Bikkers een grote brandspuit met zuigerpomp en toebehoren aan de gemeente Asten. De omvang van de beschikbare brandblusmiddelen komt daardoor op 2 grote en 1 draagbare brandspuit, 12 handspuiten en 23 emmers. Als onderkomen wordt een nieuw brandspuithuis gebouwd in het centrum van het dorp. 

Op 2 juli 1923 besluit de gemeenteraad om het brandspuithuisje in het dorp te verkopen. Het brandweergerei kan namelijk ondergebracht worden bij een oude groentedrogerij. Op dat moment beschikken de diverse Astense brandweergroepen over 4 spuiten. Deze zijn verdeeld over de gemeente. 

Voor de bouw van een echte brandweerkazerne stelt de Astense gemeenteraad op 3 februari een krediet beschikbaar van ƒ 82.725,-. 

De motieven voor de bouw worden door het gemeentebestuur als volgt verwoord. De vrijwillige brandweer van Asten beschikt over drie brandweerwagens. Deze waren op drie verschillende plaatsen in het dorp ondergebracht. Deze verspreide stalling komt een goede functionering van het brandweerapparaat zeker niet ten goede. 

Deze kazerne wordt gebouwd aan de Burg. Frenckenstraat. De bouw neemt geruime tijd in beslag. Op 23 november 1957 vindt de officiële opening plaats. Vanaf dat moment beschikt de Astense brandweer over een centrale opslag van materiaal. Alles is gelijkvloers. Door de dubbele deuren kan de uitruktijd beperkt blijven. En voor het personeel is er een garderobe en een theorielokaal. 

In de winter van 1989 op 1990 ontruimt het Astense korps de oude kazerne. Aan de Floralaan is een nieuwe, moderne kazerne gebouwd. Naast de vierdeurs remise zijn er moderne voorzieningen op het gebied van hygiëne en ontspanning. Zelfs aan de toekomstig vrouwelijk personeel is gedacht. Wat toen al gewoon was voor scholen en bedrijven, is nu ook gewoon voor de Astense brandweer. 

De plaats is goed gekozen. Op een gooi van het verkeers-enge centrum, dicht bij de uitvalsweg naar de A67 en tevens een goed startpunt voor ritten naar Ommel en Heusden. De officiële opening vindt plaats op 27 april 1990.

 

 
adultporn